Tại Hội nghị Vietnam CEO Summit 2018 diễn ra vào ngày 25/07/2018 tại Hà Nội, Giáo sư Jason Furman – Trường Harvard Kennedy, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Hoa Kì Barack Obama và ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, nguyên Tổng Biên tập Báo VietNamNet đã cùng công bố bản Báo cáo “Chiến lược đột phá Kinh tế Trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có khát vọng tận dụng Trí tuệ nhân tạo để xây dựng Việt Nam văn minh, giàu mạnh, nắm bắt cơ hội lớn này để Việt Nam trở thành nước tiên phong về kinh tế AI. Đáp ứng nguyện vọng của Chính phủ Việt Nam, Viện Michael Dukakis đã triển khai nghiên cứu, xây dựng bản báo cáo “Chiến lược đột phá Kinh tế Trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam”, do Giáo sư Jason Furman – Đại học Harvard, người chủ trì xây dựng Chiến lược Kinh tế AI cho Chính phủ Mỹ và là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống Barack Obama, cùng ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis, Tổng Biên tập Diễn đàn Toàn cầu Boston, nguyên Tổng Biên tập Báo VietNamNet chủ trì, cùng các cộng sự là Thống đốc Michael Dukakis – Chủ tịch Viện Michael Dukakis, GS. Thomas Patterson – Harvard Kennedy School, GS. Nazli Choucri – MIT, GS. David Silbersweig – Harvard Medical School.

Để trở thành một nước tiên tiến trong thời đại AI, một quốc gia có vai trò đầu cầu trong khu vực Đông Nam Á bằng AI, bởi AI, cho AI – chúng ta sẽ cần:

Tiên phong xây dng Chính ph Trí tuệ nhân tạo và Văn hoá Thi đi Trí tuệ nhân tạo do Chính ph Vit Nam làm ch, thu hút các ngun lc trí tu tinh hoa vùng Boston, thu hút các ngun lc tài chính ca Ngân hàng Thế giớiHoa Kì tài tr, to ra mt quc gia đi đu trong qun tr, vn hành xã hi t đng hoá bng Trí tuệ nhân tạo, t đó to ra mt Khu Sáng to Trí tuệ nhân tạo cung cp sn phm, dch v tiên tiến v Trí tuệ nhân tạo cho Vit Nam và thế gii, đưa Vit Nam tr thành mt trong nhng nước tiên tiến và đi đu v Trí tuệ nhân tạo.

Hi vọng Chính phủ Việt Nam tìm thấy ở đây những gợi ý, những khuyến nghị hữu ích để phát triển kinh tế Trí tuệ nhân tạo Việt Nam, đưa Việt Nam vượt lên, đi cùng các nước văn minh, tiên tiến về Trí tuệ nhân tạo.

Tải Báo cáo _ bản Tiếng Việt (tóm tắt)

Tải Báo cáo _ bản Tiếng Việt (đầy đủ)

Tải Báo cáo _ bản Tiếng Anh (đầy đủ)

Theo Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo