GIÁO SƯ JASON FURMAN

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế của Tổng thống Hoa Kì Barack Obama

Giáo sư Thực hành Chính sách kinh tế, Trường Harvard Kennedy

Thành viên cao cấp không thường trực của Viện Kinh tế Quốc tế Peterson

Thành viên Ủy ban Chuẩn và Thực hành AIWS, Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo

Giáo sư Jason Furman từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn kinh tế (Council of Economic Advisers – CEA) trong nhiệm kì của Tổng thống Hoa Kì Barack Obama. Hội đồng CEA gồm 3 người là những nhà kinh tế thượng thặng, trực tiếp cố vấn cho Tổng thống Mỹ về những vấn đề kinh tế chính của đất nước.

Trong 8 năm làm việc cùng Tổng thống, Giáo sư Furman đóng vai quan trọng trong hầu hết các chính sách kinh tế của Chính quyền Obama như trực tiếp tham gia xây dựng gói hỗ trợ kinh tế năm 2009 của Chính phủ, các đề án cải cách thuế, chính sách bảo hiểm y tế… Ông là người chủ trì Chiến lược Trí tuệ nhân tạo của Chính phủ Hoa Kì ban hành năm 2016, và mới đây là đồng tác giả Chiến lược đột phá Kinh tế Trí tuệ nhân tạo cho Việt Nam cùng ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo.

Về mặt nghiên cứu, Giáo sư Furman là Giám đốc Dự án Hamilton và là thành viên cao cấp tại Viện Brookings. Ông hiện là thành viên Ủy ban Chuẩn và Thực hành AIWS (AIWS Standards and Practice Committee), thuộc Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo. Ông cũng từng giữ vị trí giáo sư thỉnh giảng tại nhiều trường đại học khác nhau, bao gồm Trường Chính sách công Wagner của Đại học New York.

Giáo sư Furman nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chính sách tài khóa, chính sách thuế, kinh tế y tế, an sinh xã hội, chính sách công nghệ, kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế.