Giáo sư Max Tegmark 

Giáo sư Vật lí, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT)

Ban Biên tập, Tạp chí Shaping Futures

Gốc Stockholm, GS. Tegmark rời Thụy Điển năm 1990 sau khi nhận bằng Cử nhân Vật lí của Viện Công nghệ Hoàng gia (Royal Institute of Technology); ông cũng đã có bằng Cử nhân Kinh tế trong năm trước đó tại Trường Kinh tế Stockholm (Stockholm School of Economics). Dự án học thuật đầu tiên ở bên kia Scandinavia đã mang ông tới California, nơi ông theo học ngành Vật lí tại Đại học California, Berkeley (University of California, Berkeley) và nhận bằng Thạc sĩ vào năm 1992, sau đó là bằng Tiến sĩ vào năm 1994.

Sau 4 năm sống ở Bờ Tây, GS. Tegmark trở về châu Âu và cộng tác nghiên cứu với Viện Vật lí Max Planck (Max Planck Institute for Physics) tại Munich, Đức. Năm 1996, ông trở lại Mỹ với tư cách là nghiên cứu sinh Hubble và là thành viên của Viện Nghiên cứu Cao cấp Princeton (Institute for Advanced Study, Princeton). GS. Tegmark ở lại New Jersey trong vài năm cho đến khi có cơ hội chuyển đến phía Đông Bắc thành phố để nhận chức Trợ lí Giáo sư tại Đại học Pennsylvania (University of Pennsylvania), nhiệm kì 2003. Tháng 09/2004, ông chuyển đến MIT.

Chuyên môn của GS. Tegmark là precision cosmology (tạm dịch: vũ trụ học chính xác), ví dụ như kết hợp công việc lí thuyết với các phép đo mới để đặt những ràng buộc rõ nghĩa lên các mô hình vũ trụ và các thông số tự do của chúng.

Ông là tác giả của hơn 200 bài báo kĩ thuật, và đã xuất hiện trong hàng tá phim tài liệu khoa học. Ông đã nhận được nhiều giải thưởng cho các công trình nghiên cứu của mình, bao gồm: Packard Fellowship (2001-2006), Cottrell Scholar (2002-2007), và NSF Career (2002-2007), và là thành viên của Hiệp hội Vật lí Mỹ (American Physical Society). Tác phẩm của ông hợp tác với SDSS về phân cụm thiên hà đã đồng giải Nhất trong “Bước đột phá của năm 2003” của tạp chí Khoa học.