Bà Beatriz Merino

Nguyên Thủ tướng Peru

Thành viên Ủy ban Chuẩn và Thực hành AIWS, Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo (MDI)

Beatriz Merino là nữ Thủ tướng đầu tiên của Peru, trong nhiệm kì từ tháng 06/2003 đến tháng 12/2003. Trước đó, bà đã tốt nghiệp Thạc sĩ Luật ở Đại học Harvard và có sự nghiệp thành công tại Procter & Gamble, rồi được bầu làm Thượng nghị sĩ vào thời gian 1990-1992 và nữ nghị sĩ giai đoạn 1995-2000. Bà cũng đồng thời giữ chức Chủ tịch Ủy ban Môi trường và Ủy ban Quyền phụ nữ.

Bà Merino được biết đến rộng rãi với năng lực chuyên môn trong các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Bà là Giám đốc Chương trình Lãnh đạo của Phụ nữ, nay còn gọi là Bình đẳng giới trong Đơn vị Phát triển tại Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, Washington D.C. Tổ chức này hoạt động với mục đích hỗ trợ, tài trợ cho những dự án nhằm tăng quyền lãnh đạo của phụ nữ ở khu vực châu Mỹ – Latinh. Bên cạnh đó, bà là thành viên Ban Giám đốc của Diễn đàn Phụ nữ Quốc tế và còn là thành viên điều hành Sáng kiến Nữ doanh nhân chống lại HIV/AIDS.

Bà Merino cũng hoạt động tích cực ở các lĩnh vực khác trong ngành Luật như: thương mại, lao động, doanh nghiệp và môi trường. Bà là người phụ nữ Peru đầu tiên làm việc trong Ủy ban các nhà luật pháp Andean. Tại Đại học Lima, bà đảm nhận chức vụ Giám đốc Hợp tác quốc tế cùng Chương trình Thạc sĩ về Chính sách thuế và doanh thu thuế. Hiện bà cũng là thành viên của Ủy ban Chuẩn và Thực hành Xã hội Trí tuệ nhân tạo tại Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo, đã tham gia Hội nghị của AIWS và Phụ trách Nhóm AIWS tại khu vực Nam Mỹ.

Beatriz Merino là tác giả của hai cuốn sách: “Peruvian Women in the XX Century Legislation” và “Marriage and Rape: Debate of Article 178 of the Peruvian Criminal Code”.