Tổ chức Liên Hợp Quốc đang khởi xướng một số sáng kiến liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI), như bộ hướng dẫn về dữ liệu cá nhân và một số vũ khí tự động.

Dưới sự hỗ trợ của Chính phủ Hà Lan và chính quyền thành phố The Hague, Liên Hợp Quốc sẽ mở một Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và Robot học ở Hà Lan nhằm theo dõi sự phát triển của AI và robot học. Văn phòng này sẽ giúp tập trung chuyên môn về AI trong toàn Liên Hợp Quốc vào một cơ quan duy nhất, vốn sẽ do Viện Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp liên vùng của Liên Hiệp Quốc (UNICRI) tổ chức. Viện Nghiên cứu Tội phạm và Tư pháp liên vùng của Liên Hiệp Quốc đã khởi động chương trình về AI và Robot học vào năm 2015.

Vào tháng 10 năm 2015, Phiên họp thứ 70 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã tổ chức sự kiện “Gia tăng những thách thức đối với an ninh quốc tế và sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo”. Lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2017, LHQ đã lãnh đạo một cuộc họp chung của Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) và Ủy ban thứ hai để xem xét vai trò và tác động của AI đối với sự phát triển bền vững.

Ngoài ra, Nhóm Phát triển Liên Hợp Quốc còn đưa ra hướng dẫn chung về quyền riêng tư dữ liệu, bảo vệ dữ liệu và đạo đức dữ liệu. Và Nhóm cố vấn chuyên gia độc lập của Tổng thư ký LHQ về Cuộc cách mạng Dữ liệu vì Sự phát triển bền vững đưa ra những khuyến nghị về cách huy động dữ liệu lớn cho phát triển bền vững.

Công ước Liên hợp quốc về Một số Vũ khí Thông thường cũng đã trở thành một diễn đàn để thảo luận các câu hỏi liên quan đến sự xuất hiện của các hệ thống vũ khí sát thương tự động (LAWS). Thông tin chi tiết về cuộc họp năm 2018 của Nhóm các chuyên gia chính phủ về LAWS có sẵn tại đây.

Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) là cơ quan chuyên môn về công nghệ thông tin và truyền thông của Liên Hợp Quốc, và đã trở thành một trong những nền tảng chính của Liên Hợp Quốc để tìm hiểu tác động của AI. Liên minh Viễn thông Quốc tế đã tuyên bố rằng Liên minh này “sẽ cung cấp một nền tảng trung lập cho chính phủ, ngành và học viện nhằm xây dựng hiểu biết chung về khả năng của các công nghệ AI mới nổi và nhu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn chính sách”.

Liên minh Viễn thông Quốc tế đã tổ chức sự kiện “Hội nghị thượng đỉnh AI vì Toàn cầu tốt đẹp” vào năm 2017 và 2018, được coi là “nền tảng đối thoại hàng đầu của Liên Hợp Quốc về AI”. Các hội nghị đã tập trung vào các chiến lược nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện, an toàn và đáng tin cậy của các công nghệ AI và khả năng tiếp cận công bằng tới các lợi ích của chúng. Các nhóm tham gia các Hội nghị thượng đỉnh nhấn mạnh khả năng AI giúp đạt được các Mục tiêu phát triển bền vững thông qua các khả năng như lập bản đồ đói nghèo và hỗ trợ các thảm họa thiên nhiên bằng hình ảnh vệ tinh và giúp đạt được Bao phủ Chăm sóc Sức khỏe Toàn dân.

Liên minh Viễn thông Quốc tế cũng có một Nhóm đặc biệt về Học máy dành cho Các mạng tương lai bao gồm 5G, đơn vị được dự định sẽ soạn thảo các báo cáo kỹ thuật và thông số kỹ thuật về học máy cho các mạng trong tương lai.

Thanh Huyền

Biên dịch theo Future of Life Institute (tên bài do người biên dịch đặt)