Định hình công việc trong tương lai (Shaping Work of the Future) là một trong những khóa học kinh doanh miễn phí trên edX. Mục tiêu của khóa học này là phân tích mối quan hệ giữa các công nghệ mới như AI và robot với công việc và xã hội một cách rộng hơn và phát triển các kế hoạch hành động để cải thiện cơ hội việc làm và nghề nghiệp cho lực lượng lao động hiện tại và trong tương lai.

Với những hành động đúng đắn, chúng ta có thể định hình công việc trong tương lai nhằm đáp ứng nhu cầu của người lao động, gia đình và nền kinh tế và xã hội. Để làm như vậy, trước tiên chúng ta phải hiểu công việc đang thay đổi như thế nào; làm thế nào các công ty có thể cạnh tranh và thịnh vượng; cách hỗ trợ các công việc và sự nghiệp tiềm năng; cách cập nhật các chính sách, thể chế và thực tiễn quản lý toàn bộ công việc.

Chúng ta phải hiểu và giải quyết tốt hơn sự chia rẽ sâu sắc và bất bình đẳng trong xã hội, đe dọa đến tương lai của các nền kinh tế và nền dân chủ. Các tài liệu từ khóa học được sử dụng nhằm tạo ra một “hợp đồng xã hội mới”(new social contract) trên khắp các vấn đề như kinh doanh, lao động, chính phủ và giáo dục. Người học sẽ định hình các đặc tính của hợp đồng xã hội mới này khi trải qua khóa học. Sau đó, họ sẽ bỏ phiếu về mức độ hợp đồng xã hội tổng thể được tạo ra có đáp ứng mong đợi của mình trong tương lai.

Khoa học bắt đầu bằng việc lật lại lịch sử những công việc đã khiến nền kinh tế hoạt động tốt trong quá khứ. Từ đó phát hiện ra ra lỗi sai để tìm ra các giải pháp mới phù hợp với lực lượng lao động, kinh tế và xã hội ngày nay. Khóa học sẽ xem xét những tiến bộ tác động trong công nghệ đang có trong các ngành công nghiệp, cách thức mà các công nghệ này đang thay đổi bản chất của công việc và kỹ năng cần thiết của con người. Qua đó khám phá ra cách mà xã hội chúng ta có thể và nên được định hình đồng thời thúc đẩy các công nghệ mới này nhằm bổ sung và tăng cường công việc của con người, thay vì thay thế chúng.

Khóa học cũng sẽ chỉ ra một hành trình cá nhân của riêng bạn để tìm hiểu những gì nhà tuyển dụng mong đợi trong môi trường việc làm ngày nay. Kỹ năng, sự linh hoạt và kiến ​​thức rất quan trọng để thành công ở nơi làm việc thời hiện đại. Những người tham gia khóa học sẽ cùng xem xét liệu cần phải làm gì để khiến người sử dụng lao động, người lao động, chính phủ và nền giáo dục cùng nhau xây dựng các chính sách, quy tắc và hiểu biết mới để quản trị môi trường công việc trong thế kỷ 21.

Nhiều cộng sự và các tổ chức trên khắp thế giới chia sẻ mối quan tâm sâu sắc cùng những người thực hiện khóa học đối với các vấn đề này và đang nghiên cứu cách giải quyết chúng trong từng trường hợp cụ thể. Khóa học mời mọi người cùng tham gia và chia sẻ những hiểu biết và ý tưởng của mình về cách chúng ta có thể làm việc và làm tốt hơn trong những năm tới. Cùng nhau, chúng ta có thể tạo ra sự khác biệt cho lực lượng lao động thế hệ tiếp theo, cho nền kinh tế và xã hội của chúng ta.

Tại khóa học, người tham gia sẽ nắm được:

  • Viễn cảnh lịch sử và tổng quan về chính sách làm việc và thuê lao động ở Hoa Kỳ và trên toàn thế giới
  • Vai trò của các công ty, nhân viên và chính sách công đã thay đổi như thế nào và tạo ra thị trường lao động chúng ta thấy ngày nay
  • Tình trạng của thị trường lao động hiện tại một cách chi tiết: Nó như thế nào? Có những loại công việc nào, những kỹ năng cần thiết nào? Xu hướng mới nổi trong cách các công ty tổ chức làm việc và vai trò của các tổ chức thị trường lao động như công đoàn là gì?
  • Làm thế nào các công nghệ mới nổi đang thay đổi bản chất của công việc và kỹ năng cần thiết của con người, và làm thế nào chúng ta có thể định hình đổi mới công nghệ để tăng cường tiềm năng của con người.
  • Những cách mà chính phủ và các tổ chức dân sự khác có thể đảm bảo rằng lợi ích từ những đổi mới đang nổi lên góp phần vào sự bình đẳng về cơ hội, hòa nhập xã hội và sự thịnh vượng chung.
  • Nguồn và công cụ có thể sử dụng để lập kế hoạch cho sự nghiệp của chính mình tại nơi làm việc của tương lai – những công cụ thuộc thế hệ tiếp theo.

Giáo sư Tom Kachan, Đại học MIT, nhà giáo dục Mạng Công dân toàn cầu là một trong những người giảng dạy khóa học này. Ông đồng thời là thành viên Ban Biên Tập của Tạp chí Shaping Futures. Tạp chí Shaping Futures do Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo và Sáng tạo (MDI) phát hành, bao gồm những sáng kiến và giải pháp về Trí tuệ nhân tạo (AI) và An ninh mạng, tập trung vào mục đích tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn dành cho tất cả mọi người thông qua việc triển khai những khung đạo đức song hành cùng việc mở rộng phát triển công nghệ.

Khóa học Định hình công việc trong tương lai hoàn toàn miễn phí. Thời Đại AI xin giới thiệu đến bạn đọc và mời các bạn cùng tham gia khóa học vô cùng bổ ích này.

Vân Thùy

Theo edX