Singapore đã xác định AI là chìa khóa cho tăng trưởng kinh tế và đang đầu tư vào một hệ sinh thái AI có sức lan tỏa.

Tháng 6/2018, Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Singapore, ông S. Iswaran, đã gọi AI là một trong những phần quan trọng để Singapore có kế hoạch phát triển nền kinh tế kỹ thuật số. AI cũng được xem như một phần của chiến lược đổi mới Singapore 2017 được đưa ra bởi Ủy ban Kinh tế Tương lai Singapore.

AI Singapore là chương trình quốc gia được thành lập vào tháng 5/2017 để khai thác AI trên toàn quốc. Chương trình được chính phủ thành lập để đầu tư tới 150 triệu đô la Singapore vào AI trong 5 năm tới. Mục tiêu của AI Singapore là sử dụng AI để giải quyết các thách thức lớn ảnh hưởng đến xã hội và ngành công nghiệp, đầu tư vào các khả năng sâu sắc để bắt kịp làn sóng đổi mới khoa học tiếp theo, và mở rộng việc áp dụng và sử dụng AI và học máy trong ngành công nghiệp. Nó tập trung vào ba lĩnh vực công nghiệp chính: tài chính, giải pháp quản lý thành phố và chăm sóc sức khỏe. Hai chương trình gần đây được AI Singapore tung ra bao gồm AI cho mọi người (AI4E) và AI cho ngành công nghiệp (AI4I). Các chương trình này sẽ giúp giới thiệu tiện ích của các tiến bộ AI cho nhiều người Singapore và các chuyên gia trong ngành.

Đồng thời, Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã mở cuộc tham vấn về những cạm bẫy đạo đức tiềm tàng của việc sử dụng AI trong ngành tài chính. Dự án này nhằm mục đích dẫn đến các hướng dẫn quy định cho việc sử dụng AI và phân tích dữ liệu một cách đạo đức, có trách nhiệm và minh bạch.

Tháng 6/ 2018, Singapore thông báo sẽ thành lập một hội đồng tư vấn đạo đức AI đứng đầu là cựu Bộ trưởng Tư pháp V.K. Rajah và được lãnh đạo bởi Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA). Hội đồng nhằm tư vấn cho chính phủ Singapore về việc phát triển và sử dụng AI và đồng thời làm việc với các ban đạo đức của các doanh nghiệp. Bộ trưởng Iswaran đã mô tả như sau: “Hội đồng tư vấn sẽ hỗ trợ Chính phủ xây dựng các tiêu chuẩn đạo đức và khung quản trị tham chiếu, ban hành hướng dẫn tư vấn, hướng dẫn thực tế và quy tắc thực hành cho các doanh nghiệp tự nguyện áp dụng.” Một chương trình nghiên cứu kéo dài 5 năm tại Đại học Quản lý Singapore về quản trị AI sẽ hỗ trợ hội đồng. Chương trình này sẽ được IMDA hỗ trợ và tiến hành thảo luận về các vấn đề đạo đức, pháp lý, chính sách và quản trị phát sinh từ AI và sử dụng dữ liệu, theo Bộ trưởng Iswaran. 11 thành viên hiện đã được chọn vào Hội đồng, bao gồm các nhà lãnh đạo từ Google, Microsoft và Alibaba.

Dự kiến ​​thêm rằng Ủy ban bảo vệ dữ liệu cá nhân của Singapore sẽ thiết lập các nguyên tắc để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra với sự trợ giúp từ AI có thể được giải thích, minh bạch và công bằng.

Vân Thùy

Theo The Future Of Life Institute


Những quy ước, quy chuẩn và thỏa thuận quóc tế phát triển trí tuệ nhân tạo trong việc hỗ trợ nền dân chủ thế hệ mới là vô cùng cần thiết. Do đó, mỗi quốc gia càng cần tuân thủ những quy tắc đạo đức, trách nhiệm và luật pháp khi phát triển trong lĩnh vực này, đồng thời thế giới cũng đòi hỏi các Chính sách, Quy ước và Quy chuẩn quốc tế đảm bảo sự thống nhất và đồng thuận toàn cầu trong phát triển AI. Kêu gọi các nhà lãnh đạo của các quốc gia cùng xây dựng hiệp ước về khai thác và phát triển AI vì hoà bình là những gì mà Viện Michael Dukakis (MDI) đang tích cực triển khai thông qua Lớp 5 của Mô hình AIWS 7 lớp.